Политика за личните данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Относно: използването на интернет страницата www.pg-promo.bg  
В сила от 23.05.2018 г.
Последно изменена на 23.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Извършвайки дейността си, Орбико България ЕООД, ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента 161, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика, можете да преустановите използването на уеб сайта и да не предоставяте личните си данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез  автоматични или  други  средства като  събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Орбико България не обработва специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Орбико България събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите на интернет страницата www.pg-promo.bg. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на вашите участия в организирани от Орбико България промоционални кампании. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Орбико България.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Орбико България може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни - име и фамилия, телефон номер, адрес за контакт и мейл адрес.
За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, електронният Ви адрес.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Основните цели, за които използваме личната Ви информация са:
  • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
  • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
  • Маркетинг дейности на Орбико България на основание дадено съгласие.
В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като го посочите в профила си или ни изпратите уведомление на интернет страницата.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно промени в правилата, условията и различните ни политики.
Използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме организираните от нас лоялни програми и промоционални кампании.

БИСКВИТКИ
Нашият сайт използва бисквитки.
Относно политиката на бисквитките моля кликнете върху следния хиперлинк 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи Орбико България може да разкрива определена лична информация пред свои партньори, които осъщаствяват подкрепа на Орбико България в маркетинга и доставката на спечелените награди към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да осъществим по-лесната доставка на съответните награди и изпълнение на маркетингови активности; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене –да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
Орбико България не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Орбико България взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
За случаите, в които Орбико България споделя информация за Вас с трети лица - партньори, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЧНИ ДАННИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Орбико България, Вие можете да упражите следните права:
  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата www.pg-promo.bg;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Орбико България;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
  •  право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info.bg@orbico.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, ул. Източна тангента 161.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Орбико България, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Орбико България, моля свържете се с нас по следните начини:
На имейл адрес: info.bg@orbico.com
По пощата: Гр.София, 1592, ул. Източна тангента 161.
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителското преживяване на нашия уеб сайт. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате да се използват „бисквитките“ .     Приемам    Отказвам    Управление на настройките
Управление на настройките
Използваме „бисквитки“, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителското преживяване на нашия сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
РекламниОтчитат действията на посетителите в различните сайтове, за да виждат по-полезни реклами.
СтатистическиСъбират данни за посетителите, за да можем да подобрим нашия уеб сайт и потребителското преживяване.
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основните функции на сайта - като потребителската идентификация, сигурността на сайта и др.